FUSUSUL HIKEM PDF

  • June 13, 2019

M. ibn Arabi-fususul hikem sırra yolcu. Uploaded by. Sırra Yolcu. Loading Preview. Sorry, preview is currently unavailable. You can download the paper. Fususul Hikem by Muhyiddin Ibn Arabi, , available at Book Depository with free delivery worldwide. Fususul Hikem Anahtarlari by Muhyiddin Ibn Arabi, , available at Book Depository with free delivery worldwide.

Author: Juzragore Tagar
Country: Azerbaijan
Language: English (Spanish)
Genre: Sex
Published (Last): 9 February 2005
Pages: 211
PDF File Size: 6.93 Mb
ePub File Size: 3.19 Mb
ISBN: 876-6-64772-596-7
Downloads: 23698
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Faukinos

Daima vaktini en hayrl ilere hasret. Hepsine bir gzle bak. Mahmud el-Mahmudinin elinden hikrm lerdi. Kehf, Nefsine kar insafl ol. Bu da, gzel ahlak elbisesidir.

Risaletul hrka 4- ez-Zahiriye s. Sonra oradan Beytul Makdise getirdi.

Fususul Hikem’in Sırları – Sadreddin – Google Drive

Feyza rated it it was amazing Jun fusjsul, Muhyiddin-i Arabi kadnlara ve aile efradna daima muhabbetli ve ba l olunmasn tavsiye eder. Bu olay brahim-i Derubi Badadinin telif etmi olduu elbazul eheb adl eserinde yle rivayet edilmi tir: Nerede olursa olsun Hak ile beraber ol. Gsn temiz ve selametli k l.

Allahm Sana sndm, bu snmam aynen gl ve etin k elere snanlarn hli gibidir. Sana ktlk eden birine iyilikten ba ka bir karlk verme.

  FLOW INDUCED VIBRATION BLEVINS PDF

Muhyiddin Ibn Arabi Kitabulhirka – [PDF Document]

Yahya efendiyi yan na ararak: Daima saknma ve hayet iinde ol. Bundan dolay Allaha hamdolsun. To ask other readers questions about Hz. Kimini safi, srda, sevgili ve yaren fususu, tir. Benim bir stadm vard.

Biz bu eserden de faydaland k. Musa ise, babas Caferin sohbetinde bulunmu, onunla edeblenmi ti. Bilindii zere lugat karl olarak sof kelimesi yn, sofi kelimesi de ynden mamul elbise sahibi anlamna gelmektedir. Bilesiniz ki ben en cimri alimim Dinim ve srrm hususunda, En cmert deilim Ama bu cimrilik deildir; lakn Fazilettir, en byk keremdir.

There are no discussion topics on this book yet. Refresh and try again.

Zuhur ve tafsil tedricidir. Allaha muhta kul Muhammed b. Sonundaki baz sayfalar eksiktir. Kendi iini kendin gr. Yok eer istiklale sahip deilse bunlara geri dndrlmesi yeridir.

Sana selam verenin selam n al, selam aldn mutlaka duyulmal. Bu onun a zndan benim azma aktarlan bir nasst. Bilakis bazlarnn yle dedikleri sabitlemitir: O da dedi ki: Kubra Unlu rated it it was amazing Jan 06, O da bunu Msr lkesinin eyhlerin eyhi Sadreddin ibn-i Hammuyenin elinden giymi ti.

  IRF430 DATASHEET PDF

Bir ii bitirince baka bir ile megl ol. Heyet sahibi mrvvetli erdemli ki ilerin aklarn azmsamak, abartmamak, hatalar rten kiilerden olmay srdrmek, alimlere ve dindarlara sayg gstermek, yallara ikramda bulunmak, kafir olsun Mslman olsun bir kavmin by ne ikram etmek Btn bunlar eri hudutlar dahilinde bu ahsa yapacan ikramla snrldr. Ancak bu hususla ilgili bir tak m artlar da koulmutur.

Masumiyet ve mnezzehlik de tertemiz, sekin efendimiz Resul iindir. Bu yetin s rryla ltfen beni de huzurlu eyle Y Rabbi.

Muhyiddin ibn Arabi Fususul Hikem Anahtarları -Abdulbaki Miftah

Bunun etkisi t pk arab gibi organlar na szar, onu brr ve hal tamamlanm olur. Fe iz fera te fensab.

Ve tahsil etmi olduu btn ilimlerde byk alim olmu tur. Sen o haremi ilhi kap sn alayarak al.