ELJEZNICE PREDAVANJA PDF

  • July 17, 2019

Unatoč činjenici da su željeznice u zemljama jugoistočne Europe odigrale važnu predavanju te nakon održanog predavanja sudjeluju u znanstveno-stručnoj. Code: ECTS: Lecturers in charge: prof. dr. sc. Stjepan Lakušić. Take exam: Studomat. Load: 1. komponenta. Lecture type, Total. Lectures, Design . Popis objavljenih radova vezanih uz temu predavanja. Popis objavljenih radova vezanih uz Katedra za željeznice. 1. Lakušić, S., Bogut, M.

Author: Kizil Taum
Country: Bermuda
Language: English (Spanish)
Genre: Finance
Published (Last): 10 May 2007
Pages: 105
PDF File Size: 17.73 Mb
ePub File Size: 17.23 Mb
ISBN: 380-4-34158-883-7
Downloads: 2410
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kajir

Aksonometrijske metode Kosa aksonometrija Kosa projekcija Eckhartova metoda Ortogonalna aksonometrija Kupole 8. Ravnine paralelne s nultom nazivaju se nivo-ravninama.

Bridovi se, odnosno crte koje dijele vidljive dijelove tijela od nevidljivih pri projiciranju na neku ravninu projekcije, zovu konture toga tijela.

Prodor dvaju rotacijskih valjaka jednakih polumjera osi im se sijeku. With a robust league of educators from across the country, we strive towards delivering on our promises with the best educational content an aspirant or a learner could find on the Internet.

U projekciji su to asimptote hiperbole. Ako su projekcije pravaca paralelne, pravci ne moraju biti paralelni.

O pravilnim poliedrima Autorice U Zagrebu Ortogonalna projekcija prostorne krivulje n-tog reda ravninska je krivulja istog reda. Presjeci tako postavljena hipara ravninama okomitim na 1 jesu parabole. Osi su obaju valjaka paralelne s 1, pa se postavlja pramen ravnina paralelnih s 1.

  ISO IEC 14764 PDF

Evropski univerzitet Kallos Tuzla – Evropski univerzitet Kallos Tuzla

O presjecima ploha Definicija 4. Pri projiciranju tijela na neku ravninu nisu vidljive projekcije svih njegovih ploha. Size px x x x x Te plohe mogu biti uglate ili oble. Potpun prodor nastaje kad jedno tijelo u potpunosti prolazi kroz drugo tijelo.

E-SAVJETOVANJA

Prodori O prodorima uglatih i oblih ploha Vrste prodornih krivulja 4. Konstruirati projekcije prodorne krivulje rotacijskog valjka s osnovicom u 1 i polovine torusa s osi okomitom na 2. AB i CD par su konjugiranih promjera elipse. Konstruirati presjek plohe ravninom P. Our vision is to partner with the brightest minds and have courses on every possible topic in multiple languages so the whole world can benefit from these courses.

Prodor je potpun prodorna je krivulja dvodijelna. Na plohi postoje dva sistema izvodnica. Glavne su slojnice one s cjelobrojnim kotama. Mjerilom nagiba ravnine naziva se graduirana priklonica te ravnine, a njezin je interval jednak intervalu ravnine. Neka tijela imaju bazu koja je pravilan geometrijski lik i izvodnice ili bridove jednakih duljina, ali je os tijela kosa u odnosu na ravninu baze, pa se nazivaju kosim tijelima F1 A S B F2 asimptote Konstrukcija hiperbole kojoj je zadana realna poluos a i linearni ekscentricitet e.

O projiciranju b paralelno koso projiciranje Paralelno projiciranje kod kojeg su zrake projiciranja okomite na ravninu projekcije naziva se ortogonalnim projiciranjem. Projekcija prostorne prodorne linije ravninska je zatvorena linija.

  JADWAL IMUNISASI IDAI 2015 PDF

Ako pravci okomiti na os x imaju paralelne projekcije, ne moraju u prostoru biti paralelni zad.

O ravninskim krivuljama Definicija 1. Crtati u zadanom mjerilu. With over 8 million views every month, we are touching the lives of people in the remotest corners of the country. Recenzije Pravila za recenzije. O prodorima oblih ploha Teorem. Prodorna prevavanja linija sastoji od triju lukova krivulja drugog reda izlomljena prostorna linija.

Nacrtna Geometrija Predavanja Zagreb – Free Download PDF

Valjci su jednaka polumjera, pa se prodorna krivulja raspada na dvije elipse za koje su poznati konjugirani promjeri. Konstruirajte presjek ravninom P.

Zadana je duljina polumjera baze r. U pramenu ima 1 ravnina. Tlocrtnu projekciju ovog prodora nepotrebno je crtati. B C Rytzova konstrukcija Elipsa je zadana parom konjugiranih promjera. Projekcija je kvadrata uvijek paralelogram. A2 B2 A1 B1 A B Kosa aksonometrija Aksonometrijska metoda projiciranja pretpostavlja to da se objekt smjesti u prostorni Kartezijev koordinatni sustav te da se zajedno s njim projicira paralelnim zrakama na neku ravninu.

Pravac je paralelan s ravninom ako je paralelan s bilo kojim pravcem te ravnine.