ALATNI STROJEVI 2 PDF

  • July 11, 2019

CME FS 2 Bed-Type Milling Machine. Troisdorf. Ponuda: 0. €. Top lot. ALMAC DA PC Facetting Machining Center. Biel/Bienne. INAS – TVORNICA ALATNIH STROJEVA DOO ZitnjakBBPP Zagreb President Phone: 2 , Int. Phone: + 2 10 02, 2 Glodalo za izradu utora (lijevo), 2 prstasta glodala (u sredini) i 3 prstasta proces obrade (klin) i držalo koje služi za prihvat na alatni stroj i prijenos sila rezanja.

Author: Fenrizshura Kezil
Country: Panama
Language: English (Spanish)
Genre: Automotive
Published (Last): 15 February 2006
Pages: 217
PDF File Size: 11.3 Mb
ePub File Size: 2.77 Mb
ISBN: 536-6-22003-477-1
Downloads: 32953
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Moogugore

Alatni strojevi nogu biti snage od 1kW pa do nekoliko kW.

Od kojih sklopova je sastavljen stroj za lasersko lemljenje? Please copy and paste this embed script to where you want to embed Embed Script. Po izlazu iz kupke lem se hladi. Kod zavarivanja trenjem ravnih predmeta koristi se posebna glava koja trenjem s aluminijskim obratkom razvija visoku temperaturu rubovima osnovnog materijala, ali se ne ne tali ih na spaja. Nastavci kod lemilica na plin Plinska lemilica sa gumenom cijevi koja se spaja na plinsku bocu.

Genetaror visoke frekvencije stvara visoko frekventno magnetno polje. We are a non-profit group that run this website to wlatni documents.

  KOHLER ENGINE MANUALS PDF

Tokarilica

Kojim strojem se obavlja selektivno lemljenja osnovni dijelovi dtroja Na traci su odstojnici nakoje se postavlja radni element I. Elektrootporno lemljenje Princip lemljenja laserom I. Pbjasniti osnovne dijelove stroja za valno lemljenje Koje karakteristike mora imati alatni stroj za duboko utiskivanje?

Koji su dijelovi stroja za elektrootporno lemljenje? Thank you for interesting in our services. Nivo rastaljenog lema u kupki mora biti konstantan. Kakvi predmeti se proizvode hladnim sabijanjem?

Sastoje se od ulaznog dijela, dijela za kalibriranje svijetlog dijela te izlaznog dijela. Plava cijev je za kisik, dok je crvena za plin acetilen, butan, propan. Izbor mlaznice ovisi o: Objasniti osnovne karakteristike obrade hladnom deformacijom?

Please help us to share our service with your friends. Zatim se zalemljeni elementi brusi kako bi svi spojevi bili iste visine.

Postoje dvije vrste alata: Koji su osnovni dijelovi stroja za lemljenje u kupki? Izlazni dio postepno izvodi obradak i zahvata. Postrojenje za ekstruziju I.

Alatni čelik – Wikipedija

Namot primara zavojnice je spojen na visoki napon U1. Alatni strojevi za obradu hladno oblikovanje Bazira se na brzoj promjeni jakosti magnetskog polja koje se inducira u zavojnici.

  FANDANGO JOSEPH TURRIN PDF

We need your help to maintenance this website. Neutralni ima odnos acetilena i kisika C2H2: Nema dodavanja topline iz nekog drugog izvora, jer je nepotrebna. Objasniti lemljenje laserom i gdje se koristi Omjer napona primara i sekundara jednak je broju navoja u primaru odnosno sekundaru.

Please fill this form, we will try to respond as soon as possible. Punjenje kontejnera za ekstruziju u toplom stanju Forma u matrici gledano s izlazne strane prema ulaznoj I.

Rezni alat

Na prednjem dijelu alatnog stroja se nalazi matrica. Kakko se dijele strojevi za hladno sabiijanje? Objasniti vrste utiskivanja navoja i strojave na kojima se dtrojevi obavlja?

Prema upotrebi postupka razlikuju sa dva — strojebi i navarivanje. Objasniti kao radi stroj za elektrootporno lemljenje? Frekvencije rada indukcijskih strojeva za zavarivanje dijele se u tri osnovne grupe: Objasniti lemljenje u kupki Moraju biti fleksibilne kako bi se lako mogle voditi od boce do mjesta zavarivanja.